Dé school voor je leven

Dat is onze school, de Borgloschool.

Activiteiten


Ondersteuning door ouders

Op de Borgloschool vinden jaarlijks verschillende activiteiten plaats. Sommige activiteiten zijn eenmalig, andere zijn terugkerend en structureel van aard. Mede door uw hulp kunnen wij tal van deze activiteiten realiseren. Uw hulp als ouder/verzorger wordt door het team dan ook zeer gewaardeerd.

Structurele activiteiten:


Luizencontrole

Een team van ouders controleert (meestal na een vakantie) de leerlingen geregeld op luizen. Via een groepsapp stemmen ouders onderling af wanneer de controles plaatsvinden. Er worden extra controles uitgevoerd als er luizen (en/of neten) zijn geconstateerd. Deze controles zijn derhalve niet vooruit te plannen. Wilt u ondersteunen bij de luizencontroles? U kunt zich aanmelden bij de directie van de Borgloschool via directie@borgloschool.nl.

Ondersteuning technieklessen

Periodiek vinden er technieklessen plaats in onze groepen. Hierbij zijn de eigen leerkracht en onze conciërge aanwezig. Het is wenselijk om hier ondersteuning van ouders bij te hebben. Denk bij deze hulp aan het klaarzetten en opruimen van de materialen en het begeleiden van groepjes kinderen. Op Klasbord roepen leerkrachten op om te ondersteunen bij de techniekcircuit. Wilt u ondersteunen bij deze activiteit? Houd dan Klasbord goed in de gaten!

Verkeersexamen groep 7

In het voorjaar doet groep 7 altijd mee met het verkeersexamen. Er wordt een vastgestelde route gefietst waarbij u als ouder kunt helpen door op vaste punten te gaan staan om te kijken of de kinderen zich houden aan de verkeersregels en nog op de goede weg zijn om de route te volbrengen. Ook ondersteunen er ouders bij de fietscontrole voorafgaand aan het verkeersexamen. Wilt ondersteunen bij het verkeersexamen of de fietsencontrole? Meld u zich dan aan bij de leerkracht van groep 7.

Ondersteuning in de ouderraad (OR)

Een betrokken groep ouders ondersteunt het team van de Borgloschool vanuit de ouderraad bij het organiseren van tal van feestelijke activiteiten. Zie voor meer informatie het kopje OR.

Ondersteuning in de medezeggenschapsraad (MR)

Wilt u meepraten over beleidszaken die betrekking hebben op de Borgloschool? Dan kunt u lid worden van de oudergeleding van de MR. Een betrokken groep van ouders en leerkrachten heeft advies- en instemmingsrecht op verschillende onderwerpen die het onderwijs aan uw zoon of dochter aangaan. Zie voor meer informatie het kopje MR. 

Overblijfouder

Een vaste groep ouders verzorgt het toezicht tijdens de grote pauzes van alle groepen. Deze ouders onvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Wilt u ons als overblijfouder ondersteunen? Dan is het belangrijk dat u op één of meerdere dagen beschibkaar bent tussen 11.00 en 13. 00 uur. Belangstellende ouders kunnen hun belangstelling kenbaar maken bij de directie via directie@borgloschool.nl.

Incidentele activiteiten:

Naast de hiervoor genoemde structurele activiteiten vragen wij regelmatig ondersteuning bij incidentele activiteiten. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning bij creatieve lessen, een verzoek om leerlingen te vervoeren naar een activiteit of ondersteuning bij een sportieve activiteit zoals het schoolvoetbaltoernooi of de Koningsspelen. Ook bij deze activiteiten is uw hulp meer dan welkom. Kunt u niet structureel ondersteunen bij activiteiten, maar wilt u wel incidenteel helpen? Houd dan Klasbord goed in de gaten en meld u via die weg aan.