Dé school voor je leven

Dat is onze school, de Borgloschool.

KindCentrum Borgele


KindCentrum Borgele

Vanaf najaar 2016 is de Borgloschool gehuisvest in een mooi, eigentijds gebouw: KindCentrum Borgele, samen met SO De Linde, ODC 't Lantaarntje en Partou Kinderopvang. Vier, op het eerste oog, totaal verschillende instellingen die samen één doel voor ogen hebben: samenwerken onder één dak om vanuit onderwijs, opvang en zorg zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van kinderen en hun ouders.


Samenwerking

Binnen KindCentrum Borgele werken de partners allen vanuit hun eigen expertise zo veel als mogelijk samen. Zo worden alle festiviteiten bijvoorbeeld samen gevierd. Ook zijn er tal van samenwerkingsvormen tussen individuele partners. Denk daarbij aan leerlingen van de Borgloschool die voorlezen bij leerlingen van het ODC (zorg) of Partou (kinderopvang) of groepen die gezamenlijk buitenspelen. Met expirimenteerruimte van het ministerie van OC&W onderzoeken de Borgloschool en SO De Linde (speciaal onderwijs) gedurende zes jaar in welke mate beide scholen met elkaar samen kunnen werken. Als onderdeel van deze samenwerking volgen verschillende leerlingen van De Linde vakken op de Borgloschool en is er een gezamenlijke kleutergroep waarbij een aantal leerlingen van De Linde het volledige onderwijsprogramma op de Borgloschool volgen. In deze gezamenlijke kleutergroep is zowel personeel van de Borgloschool als De Linde aanwezig.
Wilt u meer weten over de samenwerking binnen KindCentrum Borgele? Vraag het onze medewerkers en kinderen, of kom langs om de samenwerking in de praktijk te ervaren. Ook kunt u meer informatie vinden op de website van het KindCentrum: www.kindcentrumborgele.nl.