Dé school voor je leven

Dat is onze school, de Borgloschool.

Passend onderwijs


Passend onderwijs

Waar is de school goed in en op welke onderdelen is de school in ontwikkeling? Over welke deskundigen beschikt de school? Welke ondersteuningsoverleggen vinden op school plaats? Op deze vragen geeft het SOP antwoord. In het SOP, het School Ondersteuningsprofiel, staat beschreven welke ondersteuning een school te bieden heeft en welke ondersteuning ouders dus van elke school kunnen verwachten. 

Via de onderstaande knop kunt u het School Ondersteuningsprofiel van de Borgloschool downloaden.

School Ondersteuningsprofiel  Neem contact op 


Wat is het SOP?

In het schooljaar 2020-2021 is een nieuw School Ondersteuningsprofiel (SOP) van de Borgloschool opgesteld. In samenwerking met het samenwerkingsverband Sine Limite. Het SOP is uitgewerkt in een poster voor school en een uitgave voor ouders welke ook op www.scholenopdekaart.nl te vinden is.

In dit profiel staat omschreven hoe we de leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleiden. In algemene zin kan worden gesteld dat op de Borgloschool passend onderwijs wordt geboden aan leerlingen binnen het reguliere basisonderwijs. De populatie op de Borgloschool bestaat uit een gemêleerd publiek. Daarbij stemmen wij onze aanpak af op de onderwijsbehoeften van de leerling en houden wij in onze pedagogische en didactische aanpak o.a. rekening met de volgende leerlingen:
  • VVE leerlingen
  • Leerlingen met een eigen leerlijn of ontwikkelingsperspectief
  • Leerlingen met een arrangement (voorheen rugzak) vanuit het samenwerkingsverband
  • Hoogbegaafde leerlingen
  • Dyslectische leerlingen

Op de Borgloschool worden verschillende materialen en methodes ingezet om deze groep leerlingen extra te ondersteunen. Hierbij valt te denken aan LOGO 3000 (VVE), de Pluskast (leerling die meer uitdaging nodig hebben), RekenXL (extra uitdaging op rekenen), Spellingsprint (extra ondersteuning op spelling), Denken over taal (extra uitdaging op taal) en ondersteunende computerprogramma's. Daarnaast is er een onderwijsassistent en zijn er leerkrachtondersteuners aanwezig die worden ingezet voor de ondersteuning aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Onze IB'er is de coördinator van de leerlingenzorg. Zij zorgt er met de leerkrachten, ondersteuners en de directie voor dat de leerlingen op de Borgloschool een passend aanbod krijgen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het team van de Borgloschool is voortdurend in ontwikkeling en schoolt zich binnen de schoolplanontwikkeling. Volgend schooljaar rondt de rekencoördinator haar scholing af. Ook wordt er een collega opgeleid tot coördinator in de nieuw gekozen SEL-methode en wordt de taal-leescoördinator geschoold tot Blink-coördinator. Daarnaast zetten we in op teambrede scholing. Zie voor meer informatie hierover het onderdeel: missie & visie. Op deze manier houden wij onze kennis op peil om onze leerlingen, ook met een extra ondersteuningsbehoefte, nog beter te kunnen begeleiden. De IB'er, coördinatoren en directeur kijken daarnaast welke kennis nodig is om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften goed te blijven ondersteunen. Dit betekent bijvoorbeeld dat er eind schooljaar 22-23 extra literatuur is aangeschaft om leerlingen met een trauma op school beter te kunnen ondersteunen.

Binnen het KindCentrum bekijken wij doorlopend welke samenwerkingen wij nog intensiever kunnen verkennen. Wij gebruiken daarbij de mogelijkheden binnen het KindCentrum, om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte passend te kunnen begeleiden. Hiervoor maken wij gebruik van de experimenteerregeling van OC&W. Onze ambitie is om ook binnen het KindCentrum nog nadrukkelijker te kijken hoe wij de expertise binnen het KindCentrum nog beter kunnen inzetten in het belang van onze leerlingen.

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

Piekdag
Piekdag
21-06-2024
Op vrijdag 21 juni zijn alle kinderen vrij vanwege een piekdag.(...)
Lees verder
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
3-05-2024
Op dinsdag 4 juni a.s. komen er 2 schoolfotografen op onze school voor de jaarlijkse foto-sessie.(...)
Lees verder
Borgloschool Doppers uitgedeeld
Borgloschool Doppers uitgedeeld
16-04-2024
Onlangs zijn de gepersonaliseerde Doppers met daarop het logo van de Borgloschool mee naar huis gegeven. Wij hebben deze drinkflessen uitgedeeld, omdat wij het vanuit school belangrijk vinden(...)
Lees verder
Sociaal-emotioneel leren
Sociaal-emotioneel leren
16-04-2024
Dit schooljaar zijn wij op de Borgloschool gestart met een nieuwe methode Sociaal-Emotioneel Leren: Kwink. Met ondersteuning van deze methode leren wij onze leerlingen belangrijke vaardigheden(...)
Lees verder
Schoolgids 2023-2024
Schoolgids 2023-2024
4-09-2023
De nieuwe schoolgids voor het schooljaar 2023-2024 van de Borgloschool is voor u beschikbaar. Via de onderstaande knop kunt u onze Schoolgids 2023-2024 downloaden.(...)
Lees verder
Studiedag
Studiedag
8-11-2023
Op vrijdag 24 november zijn alle kinderen vrij vanwege een studiedag.(...)
Lees verder
Thema ochtend zindelijkheid
Thema ochtend zindelijkheid
22-02-2023
De Borgloschool organiseert een thema-ochtend waarbij de jeugdverpleegkundige vanuit de GGD aan zal sluiten. Is uw kind nog niet zindelijk? Heeft u vragen over hoe u zindelijkheidstraining het(...)
Lees verder
Nieuwe naam OPOD
Nieuwe naam OPOD
12-01-2022
Per 1 januari 2022 zijn OPOD en DAM gefuseerd en gaan samen verder onder de naam Zinder. Per 1 januari 2022 zijn stichting OPOD (Openbaar Primair Onderwijs Deventer) en stichting(...)
Lees verder
School Ondersteunings Profiel
School Ondersteunings Profiel
17-02-2021
Vanaf nu kunt u de informatie over het SOP (School Ondersteunings Profiel) terugvinden op de pagina Passend(...)
Lees verder