Dé school voor je leven

Dat is onze school, de Borgloschool.

Onze identiteit


Op welke manier geven wij invulling aan onze identiteit?

De Borgloschool is een openbare basisschool. Dat wil zeggen: de school is voor iedereen toegankelijk, ongeacht godsdienst of levensovertuiging. Dat betekent ook dat ons onderwijs niet is opgebouwd rondom één bepaalde godsdienst of levensovertuiging. We besteden als het ware aandacht aan alles, maar niets in het bijzonder. We leren onze leerlingen dat verschillen mogen bestaan en dat we ongeacht deze verschillen met elkaar samenleven in onze samenleving.

In Nederland zijn zo'n 6600 basisscholen en hoewel deze scholen allemaal vanuit hetzelfde kader werken, verschillen deze scholen op onderdelen van elkaar. In werkwijze, in sfeer, in populatie en in resultaten. Op de Borgloschool onderscheiden wij ons op de volgende punten:

Stevige basis

Op de Borgloschool vinden wij het van belang dat onze leerlingen het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben en de basisschool met een stevige basis verlaten. Die basis is breder dan alleen een cognitieve basis (zoals rekenen, taal en lezen). Je ontwikkelt je op school ook als persoon (sociaal-emotionele ontwikkeling) en als wereldburger (burgerschap). Om onze leerlingen een stevige basis mee te kunnen geven, zetten wij onder andere in op een bewezen effectief instructiemodel EDI voor onze kernvakken en besteden we aandacht aan Sociaal Emotioneel Leren en burgerschap.

Wetenschap en techniek

Ook besteden we op de Borgloschool structureel aandacht aan wetenschap en techniek. Al vanaf de kleutergroepen maken de leerlingen kennis met concepten binnen het domein techniek en leren zij creatief en oplossingsgericht denken. Wij vinden het daarbij belangrijk dat onze leerlingen zelf op onderzoek uitgaan. In een techniekcircuit, waarin groepen per toerbeurt in circuitvorm aan techniekopdrachten werken, komen onze leerlingen in aanraking met de verschillende thema's binnen de techniek.

Veilige sociale basis

Om tot ontwikkeling te kunnen komen is een veilige sociale basis van cruciaal belang. De leerlingen op de Borgloschool moeten zich veilig voelen op school om te kunnen werken aan hun stevige basis. Wij zetten hier op in door onderwijs in Sociaal Emotioneel Leren te verzorgen en preventief in te zetten met behulp van de methode Kwink.

Academische opleidingsschool

De Borgloschool is een academische opleidingsschool. Wij doen (praktijkgericht) onderzoek naar mogelijkheden om ons onderwijs zo passend mogelijk in te richten. We nemen daarvoor deel aan een kenniskring waarin we, samen met lectoren van Saxion, onderzoeksvragen formuleren en onderzoek uitvoeren. De collega's die onderzoek doen worden daarbij ondersteund door collega's die zitting nemen in en leerteam. Op de Borgloschool werken ook studenten die een eigen onderzoek uitvoeren en aansluiten bij een leerteam gericht op de schoolonderzoeken. Zo bereiden wij toekomstige leerkrachten voor op het doen van onderzoek en leiden wij hen op tot volwaardige, kritische collega's.

Schoolplan en ontwikkeling van Joep

De ontwikkeling die wij voor onze school beogen is zoals eerder aangegeven opgebouwd rondom onze fictieve leerling Joep en beschreven in het schoolplan. Het komende schooljaar werkt het team van de Borgloschool verder aan de actieplanthema's veiligheid, inzicht in eigen leerproces, boeiend onderwijs en zicht op ontwikkeling & resultaten. Bij het onderdeel 'prioriteiten' kunt u meer lezen over de speerpunten per actieplan.

De medewerkers op de Borgloschool blijven zich zelf ook voortdurend ontwikkelen. Zo wordt er teambreed ingezet op scholing passend bij het schoolplan van de school. Het komende schooljaar wordt er teamscholing ingezet op ons actieplan veiligheid (implementatie nieuwe methode Sociaal Emotioneel Leren), boeiend onderwijs (scholing nieuwe zaakvakmethode) en inzicht in eigen leerproces (scholingsmomenten rondom een nieuw volgsysteem). Daarnaast volgen onze collega's individuele scholing zoals een opleiding tot Blink coördinator, een opleiding tot rekencoördinator of een cursus gericht op de ontwikkeling van het jonge kind. Gedurende het jaar zijn er vastgestelde momenten waarop er in teamverband teamleren plaatsvindt, tijdens de zogeheten werksessies. Deze werksessies worden aangegrepen om planmatig te werken aan de schoolontwikkeling waarbij het schoolplan en de ontwikkeling van Joep de basis vormen.

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

Piekdag
Piekdag
21-06-2024
Op vrijdag 21 juni zijn alle kinderen vrij vanwege een piekdag.(...)
Lees verder
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
3-05-2024
Op dinsdag 4 juni a.s. komen er 2 schoolfotografen op onze school voor de jaarlijkse foto-sessie.(...)
Lees verder
Borgloschool Doppers uitgedeeld
Borgloschool Doppers uitgedeeld
16-04-2024
Onlangs zijn de gepersonaliseerde Doppers met daarop het logo van de Borgloschool mee naar huis gegeven. Wij hebben deze drinkflessen uitgedeeld, omdat wij het vanuit school belangrijk vinden(...)
Lees verder
Sociaal-emotioneel leren
Sociaal-emotioneel leren
16-04-2024
Dit schooljaar zijn wij op de Borgloschool gestart met een nieuwe methode Sociaal-Emotioneel Leren: Kwink. Met ondersteuning van deze methode leren wij onze leerlingen belangrijke vaardigheden(...)
Lees verder
Schoolgids 2023-2024
Schoolgids 2023-2024
4-09-2023
De nieuwe schoolgids voor het schooljaar 2023-2024 van de Borgloschool is voor u beschikbaar. Via de onderstaande knop kunt u onze Schoolgids 2023-2024 downloaden.(...)
Lees verder
Studiedag
Studiedag
8-11-2023
Op vrijdag 24 november zijn alle kinderen vrij vanwege een studiedag.(...)
Lees verder
Thema ochtend zindelijkheid
Thema ochtend zindelijkheid
22-02-2023
De Borgloschool organiseert een thema-ochtend waarbij de jeugdverpleegkundige vanuit de GGD aan zal sluiten. Is uw kind nog niet zindelijk? Heeft u vragen over hoe u zindelijkheidstraining het(...)
Lees verder
Nieuwe naam OPOD
Nieuwe naam OPOD
12-01-2022
Per 1 januari 2022 zijn OPOD en DAM gefuseerd en gaan samen verder onder de naam Zinder. Per 1 januari 2022 zijn stichting OPOD (Openbaar Primair Onderwijs Deventer) en stichting(...)
Lees verder
School Ondersteunings Profiel
School Ondersteunings Profiel
17-02-2021
Vanaf nu kunt u de informatie over het SOP (School Ondersteunings Profiel) terugvinden op de pagina Passend(...)
Lees verder